Podmínky uplatnění poukazů

PODMÍNKY UPLATNĚNÍ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ A PERMANENTEK

Obecná pravidla

1. Poukaz je vydáván subjektem Bc. Petr Mládek, IČO: 02478544 (dále jen „poskytovatel“)

2. Tyto podmínky upravují výhradně pravidla uplatnění poukazů vydaných poskytovatelem. Poukazy vydávané na základě spolupráce jinými subjekty (např. Slevomat) se řídí obchodními podmínkami subjektu, který poukaz vystavil

3. Poukazy a permice lze uplatnit na střelnici v areálu Sportpark Liberec, Jeronýmova 570/22, 460 07 Liberec, poukaz na zboží lze rovněž uplatnit online na e-shopu www.gryfshop.cz.

4. Poukazy jsou přenosné na třetí osobu.

5. Poukaz se uplatňuje fyzickým předáním přímo v kamenné prodejně nebo využitím jednorázového unikátního kódu na e-shopu www.gryfshop.cz.

6. Jedná se o ceninu, v případě ztráty nemůže být poukaz nijak nahrazen, účtenku o jeho nákupu nelze coby náhradu akceptovat.

7. Poukaz může uplatnit pouze ten, kdo jej uplatní jako první.

8. Hodnota poukazu není úročena.

9. Poukaz nelze směnit za peníze.

10. Platnost poukazu je vyznačena na poukazu, uplynutím doby právo s ním spojené zaniká. Platnost dárkových poukazů nelze prodloužit.

11. U poukazů spojených s čerpáním služeb je potřeba do konce data platnosti služby reálně využít, nikoliv pouze rezervovat termín.

 

Pravidla uplatnění poukazů na střelecké balíčky

12. Obsah jednotlivých balíčků lze najít na produktové stránce daného balíčku. Všechny balíčky jsou na e-shopu www.gryfshop.cz v kategorii dárkové poukazy (www.gryfshop.cz/darkove-poukazy).

13. Rezervace probíhá výhradně přes e-mail info@gryf-academy.cz, a to alespoň 14 dní dopředu. V opačném případě negarantujeme nabídku volných termínů a hrozí propadnutí poukazu.

14. Nebude-li možné nabídnout volný termín přesto, že zákazník požádá o rezervaci včas dle těchto podmínek, zavazuje se poskytovatel nabídnout nejbližší možný termín i po skončení platnosti poukazu.

15. Na produktové stránce poukazu je uvedeno, pro kolik osob je balíček určen. Poukaz nelze rozdělit pro více osob, je ale možné po domluvě uplatnit více stejných poukazů ve stejný čas.

16. V ceně balíčku je obsažen pronájem střeleckého stanoviště, zapůjčení definovaných zbraní, definovaný počet střeliva, instruktor, terč a ochranné pomůcky

17. Obsah balíčku je pevně daný, vyhrazujeme si však právo na změnu v odůvodněných případech, např. nefunkčnost některé zbraně či jiné technické potíže, případně z důvodu bezpečnosti. (Některé zbraně silných ráží nemusí být vhodné pro mladé a lehké střelce, vhodnost posuzuje individuálně instruktor.)

18. Děti smějí střílet od 10 let, výhradně za přítomnosti zákonného zástupce.

19. Přítomnost nestřílejícího doprovodu je možná, správce střelnice je oprávněn počet diváků omezit či zcela zakázat.

20. Osoby vstupující na střeliště, včetně nestřílejícího doprovodu, nesmí být pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek (viz Provozní řád).

21. Zákazník i nestřílející doprovod je povinen dodržovat provozní řád střelnice a dbát pokynů instruktora (řídícího střelby). V opačném případě je instruktor nebo správce střelnice oprávněn střelbu bez náhrady ukončit.

22. Zákazník uplatněním poukazu prohlašuje, že je ke střelbě zdravotně způsobilý a je schopen bez následků snášet průvodní jevy střelby. (Zpětný ráz zbraně zejména do ramene či rukou, vysoký hluk, světelné záblesky aj.)

 

Pravidla uplatnění poukazů na služby

23. Poukazy na služby jsou vystavovány na jmenovitou hodnotu v českých korunách (500, 1000, 2000 a 3000). Hodnota poukazu je včetně DPH.

24. Poukaz lze uplatnit na veškeré služby poskytovatele, (např. zážitková střelba s instruktorem, kurzy, pronájem stanovišť atd.) dle platného ceníku.

25. Poukaz je možné uplatnit pouze jednou a není možné jeho uplatnění rozložit; tzn. hodnota služeb musí být stejná nebo vyšší než je hodnota poukazu. Bude-li hodnota využitých služeb nižší než hodnota poukazu, rozdíl se nevrací. Je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než hodnota poukazu, je nutné rozdíl doplatit.

26. Je možné uplatnit více poukazů najednou.

27. Při uplatnění poukazu pro platbu zážitkové střelby platí obdobná pravidla jako u střeleckých balíčků (odst. 13, 14, 18-22).

 

Pravidla pro uplatnění permanentek na střelecká stanoviště

28. Permanentka opravňuje zákazníka k využití jednoho nebo čtyř střeleckých stanovišť dle typu permanentky.

29. Permanentka slouží pro úhradu jedné osoby na stanovišti. Každá další osoba na stejném stanovišti (Tedy od páté osoby u permanentky na 4 stanoviště nebo od 2. osoby u permanentek na 1 stanoviště) je účtována dle platného ceníku.

30. Z permanentky se uplatňuje každá započatá půlhodina

31. Pokud bylo stanoviště pro zákazníka rezervováno, je poskytovatel oprávněn z permanentky uplatnit celý čas rezervace i v případě jeho nevyužití. (Pozdní příchod, dřívější odchod.)

32. Při uplatnění bez předchozí rezervace se uplatňuje každá započatá půlhodina dle skutečně využitého času, není ale garantováno, že bude požadované stanoviště k dispozici.

 

Pravidla pro uplatnění poukazů na zboží

33. Poukazy na zboží jsou vystavovány na jmenovitou hodnotu v českých korunách (500, 1000, 2000 a 3000). Hodnota poukazu je včetně DPH.

34. Poukaz lze uplatnit výhradně na zboží se základní sazbou DPH. Nelze uplatnit na zboží se sníženou sazbou DPH (např. potraviny).

35. Poukázku je možné uplatnit pouze jednou a není možné její uplatnění rozložit; tzn. hodnota zboží musí být stejná nebo vyšší než je hodnota poukazu. Bude-li hodnota zakoupeného zboží nižší než hodnota poukázky, rozdíl se nevrací. Je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než hodnota poukázky, je nutné rozdíl doplatit.

36. V kamenné prodejně lze uplatnit více poukazů na jeden nákup.

37. E-shop www.gryfshop.cz umožňuje zadání pouze jednoho kódu poukazu. Požadavek na uplatnění více poukazů najednou uveďte do poznámky k objednávce včetně kódů poukazů, objednávku Vám manuálně upravíme.

 

Pravidla pro uplatnění individuálních poukazů

38. Pokud byl zákazníkovi poskytovatelem vystaven jiný poukaz, než je uveden v těchto podmínkách, uplatní se výše uvedené podmínky obdobně dle charakteru obsahu poukazu.